Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία Ενημέρωση στις 8 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλες οι πληροφορίες στο Ιστότοπο αυτόν παρέχονται καλή τη πίστει, ωστόσο δεν μπορουμε να παρέχουμε οποιουδήποτε είδους εξασφάλιση ή εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, αναφορικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας στον Ιστότοπο αυτόν.. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΙΞΑΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να περιέχει (ή ενδέχεται να σας αποστέλλονται μέσω του ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή περιεχόμενο που ανήκει ή προέρχεται από τρίτους ή συνδέσμους σε ιστότοπους και λειτουργίες σε banner ή σε άλλου είδους διαφημίσεις. Τέτοιοι εξωτερικοί σύνδεσμοι δεν διερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή ελέγχονται ως προς την ακρίβεια, την επάρκεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την πληρότητά τους από εμάς. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΟ BANNER Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους συνδεδεμένων εταιρειών και λαμβάνουμε προμήθεια συνεργατών για τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε στον ιστότοπο συνεργατών χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους συνδέσμους.
 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ:X