Όροι χρήσεις των υπηρεσειών του www.hellasvpn.com

To Hellas VPN ("Εμείς" ή "Εμείς") παρέχει τον ιστότοπο www.hellasvpn.com και διάφορες ακόμη σχετικές υπηρεσίες (συνολικά, ο "Ιστότοπος") σε εσάς, τον Χρήστη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με το σύνολο των όρων, προϋποθέσεων και ειδοποιήσεων που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν (οι «Όροι Παροχής Υπηρεσιών»), καθώς και οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία που πραγματοποιείται μεταξύ εμάς και εσάς.

Επιπλέον, κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή υλικών στον παρόντα Ιστότοπο, οι Χρήστες υπόκεινται σε τυχόν δημοσιευμένους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες ή τα υλικά που ενδέχεται να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις επιπλέον αυτών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Όλες οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές ή οι κανόνες ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Οι συγκεκριμένοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών τίθενται σε ισχύουν από τις 8 Νοεμβρίου 2021. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά διαστήματα, χωρίς κάποια ειδοποίηση προς εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε κατά καιρούς τον παρόντα ιστότοπο και τους συγκεκριμένους Όρους Υπηρεσιών και να εξοικειωθείτε με τυχόν τροποποιήσεις.

Η συνέχιση της χρήσης του παρόντος ιστότοπου μετά από τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα συνιστά αναγνώριση των τροποποιημένων Όρων Παροχής Υπηρεσιών και συμφωνία προς συμμόρφωση και δέσμευση από τους τροποποιημένους Όρους της Υπηρεσίας.

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα αφενός να τροποποιήσουμε, αφετέρου να διακόψουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε από τις δυνατότητες της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς κάποια ειδοποίηση προς εσάς. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι απέναντι εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο εάν ασκήσουμε το δικαίωμα αυτό. Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες στον παρόντα Ιστότοπο, θα υπόκεινται, επίσης, στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας.


Συμπεριφορά στον ιστότοπο

Η χρήση του ιστότοπου από εσάς υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων νόμων και κανονισμών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ουσία των επικοινωνιών σας μέσω του Ιστότοπου. Με τη δημοσίευση πληροφοριών ή με άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία επικοινωνίας, αίθουσα συνομιλίας, πίνακα μηνυμάτων, ομάδα συζητήσεων, βιβλιοθήκη λογισμικού ή άλλη διαδραστική υπηρεσία που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμη σε εσάς στον ή μέσω αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε πως δεν θα μεταφορτώσετε, κοινοποιήσετε, δημοσιεύσετε ή διανείμετε ή να διευκολύνει τη διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου — συμπεριλαμβανομένων κειμένων, επικοινωνιών, λογισμικού, εικόνων, ήχου, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών — που:

- Είναι παράνομες, απειλητικές, καταχρηστικές, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές, παραπλανητικές, δόλιες, εισβάλουν στην ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων, αδικοπραξία, περιέχει σαφείς ή γραφικές περιγραφές ή αναφορές σεξουαλικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, σεξουαλικής γλώσσας βίαιης ή απειλητικής φύσης που απευθύνεται σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων), ή με άλλον τρόπο παραβιάζει τους κανόνες ή τις πολιτικές μας
- Θυματοποιεί, παρενοχλεί, υποβιβάζει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή κάποια αναπηρία
- Παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους
- Αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη ή αυτόκλητη διαφήμιση, ανεπιθύμητη ή μαζική αλληλογραφία (επίσης γνωστή διαδικασία και ως "spamming"), αλυσιδωτής προώθησης επιστολές, οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης προσφοράς ή οποιαδήποτε μορφή λαχειοφόρου αγοράς ή τζόγου
- Περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται με σκοπό να διαταράξουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να βλάψουν ή να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου
- Μιμείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπαλλήλων ή εκπροσώπων μας

Δεν υποστηρίζουμε, αλλά ούτε και αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα, οποιουδήποτε υλικού αναρτάται ή υποβάλλεται από τρίτους χρήστες του Ιστότοπού μας. Γενικά δεν προεπιλέγουμε, δεν παρακολουθούμε ή δεν επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο που αναρτάται από χρήστες υπηρεσιών επικοινωνίας, αιθουσών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, ομάδων συζητήσεων, βιβλιοθηκών λογισμικού ή άλλων διαδραστικών υπηρεσιών που μπορεί να είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο ή μέσω του ιστότοπου. Ωστόσο, εμείς και οι αντιπρόσωποί μας διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την κρίση μας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπό μας ή είναι άλλως επιβλαβές, απαράδεκτο ή ανακριβές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κάποια ενδεχόμενη αποτυχία ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου. Με το παρόν συναινείτε σε μια τέτοια κατάργηση και παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας που προκύπτει από αυτή την αφαίρεση του περιεχομένου.

Συμφωνείτε έχουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τη συνδρομή σας, τον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με έρευνες για παραβιάσεις συστημάτων ή δικτυακής ασφάλειας σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου, για τη διερεύνηση ύποπτων εγκληματικών παραβιάσεων.

Ιστότοποι Τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να σας συνδέσει με άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο ή αλλιώς να περιλαμβάνει αναφορές σε πληροφορίες, σε έγγραφα, σε λογισμικό, σε υλικό ή/και σε υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι ιστότοποι αυτοί ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό που ορισμένοι ενδέχεται να θεωρήσουν ακατάλληλο ή και προσβλητικό.

Αυτοί οι άλλοι ιστότοποι και μέρη δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, την ευπρέπεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του περιεχομένου τέτοιων τοποθεσιών, ούτε και είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αναφορές σε άλλα μέρη ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου αυτού του είδους ή αναφοράς παρέχεται απλά ως διευκόλυνση και δεν υποδηλώνει κάποια έγκριση ή κάποια συσχέτιση με τον Ιστότοπο ή τον τρίτο με εμάς, ή οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα προσαρμοσμένα γραφικά, εικονίδια, λογότυπα και ονόματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή/και έργα τέχνης που ανήκουν ως πνευματικά δικαιώματα στο Hellas VPN ή στις Συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες της. Όλα τα υπόλοιπα σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τίποτα στους Παρόντες Όρους της Υπηρεσίας δεν σας παρέχει το οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης κάποιου εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσίας, λογότυπου ή/και του ονόματος ή των εμπορικών ονομάτων του Hellas VPN ή των Συνδεδεμένων εταιρειών της.

Αποποίηση Εγγυήσεων

Το περιεχόμενο που υπάρχει διαθέσιμο μέσω του παρόντος ιστότοπου αντιπροσωπεύει συχνά τις απόψεις και τις κρίσεις κάποιου παρόχου πληροφοριών, χρήστη ιστότοπου ή άλλου προσώπου ή οντότητας που δεν συνδέεται με εμάς. Δεν υποστηρίζουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή δήλωσης που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε άλλο, εκτός από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Hellas VPN που μιλά με την επίσημη ιδιότητά του/της. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις συγκεκριμένες πολιτικές σύνταξης οι οποίες δημοσιεύονται σε διάφορες ενότητες του παρόντος ιστότοπου προκειμένου να βρείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες, οι οποίες ενσωματώνονται με αναφορά στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας.

Κατανοείτε και συμφωνείτε πως οι προσωρινές διακοπές των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του παρόντα Ιστότοπου ενδέχεται να προκύψουν ως φυσιολογικά συμβάντα. Επιπλέον, κατανοείτε και συμφωνείτε πως δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε δίκτυα τρίτων, στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις και οι διακοπές σε άλλες δικτυακές μεταδόσεις είναι πλήρως εκτός ελέγχου μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε πως οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και πως δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιροποίηση, τη διαγραφή, την εσφαλμένη παράδοση ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε ρυθμίσεων επικοινωνίας του χρήστη ή εξατομίκευσης.

Διεθνής Χρήση

Παρότι ο παρών ιστότοπος μπορεί να είναι προσβάσιμος παγκοσμίως, δεν δηλώνουμε ότι το υλικό στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση σε τοποθεσίες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενό θεωρείται παράνομο. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή/και πληροφορίες που γίνεται σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο είναι άκυρη όπου αυτή απαγορεύεται.

Τερματισμός

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας σε ολόκληρο ή σε μέρος του Ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε ύποπτη δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει αιτία τερματισμού της σχέσης σας και μπορεί να παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

Με τον τερματισμό ή την αναστολή, ανεξάρτητα από τους λόγους, τερματίζεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, οι οποίες διατίθενται στον ιστότοπο αυτόν και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε άμεσα τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία στον λογαριασμό σας ή/και να απαγορεύσετε οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή στον Ιστότοπο αυτόν. Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν αξιώσεις ή ζημίες οι οποίες προκύπτουν από οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από εμάς σε σχέση με τον τερματισμό ή την αναστολή αυτή.

Ισχύων Νόμος

Οι παρόντες Όροι της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να ισχύει οποιαδήποτε διάταξη ή κανόνας επιλογής ή σύγκρουσης δικαίου.

Οποιαδήποτε νομική αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας ή τον Ιστότοπο, θα ασκείται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ:X