Πολιτική Απορρήτου

Α. Εισαγωγή

1. To των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι έχει μεγάλη σημασία για εμάς και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να το διαφυλάξουμε. Η παρούσα πολιτική εξηγεί τι σκοπεύουμε να κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία.
2. Η συναίνεση στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπό μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Β. Πίστωση

Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε με τη χρήση ενός προτύπου από το SEQ Legal (seqlegal.com)

Γ. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών ενδέχεται να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

1. πληροφορίες που σχετίζονται με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του φυλλομετρητή και του λειτουργικού συστήματος.
2. πληροφορίες που αφορούν τις επισκέψεις σας και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης στον ιστότοπο.
3. πληροφορίες τις οποίες εισάγετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών στον ιστότοπό μας.
4. πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου χρόνου, του πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.
5. πληροφορίες που αναρτάτε στον ιστότοπό μας με σκοπό τη δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη, τις φωτογραφίες προφίλ και το περιεχόμενο των αναρτήσεών σας.
6. πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε μέσω της χρήσης email ή μέσω του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της επικοινωνίας και των μεταδεδομένων.
7. οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία την οποία μας στέλνετε ή μοιράζεστε μαζί μας.

Προτού μας αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία κάποιου άλλου ατόμου, θα πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση του ατόμου αυτού, τόσο για την αποκάλυψη, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική

Δ. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται σε εμάς μέσω του ιστότοπού μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου. Υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. για τη διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.
2. για την εξατομίκευση της ιστοσελίδας μας προς εσάς.
3. για να επιτραπεί τη χρήση των υπηρεσιών οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.
4. για την παροχή υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω του ιστότοπού μας.
5. για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email που έχετε συγκεκριμένα ζητήσει
6. Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email, εφόσον το έχετε ζητήσει (έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν χρειάζεστε πλέον το ενημερωτικό δελτίο).
7.για να σας αποστέλλουμε επικοινωνία μάρκετινγκ που σχετίζεται με την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων, οι οποίοι θεωρούμε πως έχουν τη δυνατότητα να σας ενδιαφέρουν, ταχυδρομικά ή στις περιπτώσεις που έχετε συμφωνήσει ρητά, μέσω email ή κάποιας παρόμοιας τεχνολογίας (έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν χρειάζεστε πλέον επικοινωνία μάρκετινγκ)
8. για να παρέχουμε σε τρίτα μέρη στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες μας (αλλά αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν κανένα μεμονωμένο χρήστη από αυτές τις πληροφορίες).
9. για την διευθέτηση ερωτημάτων και καταγγελιών που έγιναν από ή για εσάς, αναφορικά με τον ιστότοπό μας.
10. για να διατηρηθεί ο ιστότοπός μας ασφαλής και για την πρόληψη κάποιας απάτης.
11. για την επαλήθευση της συμμόρφωσής μας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπού μας), και
12. για άλλες χρήσεις.

Σε περίπτωση που υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες προς ανάρτηση στον ιστότοπό μας, θα δημοσιεύσουμε και διαφορετικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια την οποία μας εκχωρείτε.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν θα παρέχουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

Ε. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, στελέχη, ασφαλιστές, επαγγελματίες συμβούλους, πράκτορες, προμηθευτές ή υπεργολάβους μας, όπως είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου των εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας, την τελική μητρική εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της) ως ευλόγως απαραίτητα για τους σκοπούς οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

1. στο βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε από το νόμο,
2. σε σχέση με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία.
3. προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη κάποιας απάτης και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου).
4. στον αγοραστή (ή στον υποψήφιο αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου το οποίο πωλούμε (ή σκοπεύουμε να πουλήσουμε), και
5. σε οποιοδήποτε άτομο πιστεύουμε εύλογα πως μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή κάποια άλλη αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών αυτών, όταν εύλογα κατά τη γνώμη μας, το δικαστήριο αυτό ή η αρχή είναι εύλογα πιθανό να διατάξουν την αποκάλυψη των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών. Πέραν των όσων προβλέπονται στην παρούσα πολιτική, δεν πρόκειται να παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

ΣΤ. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

1. Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
2. Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν νόμους περί προστασίας δεδομένων αντίστοιχους με αυτούς που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.
3. Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή υποβάλλετε για δημοσίευση στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, μέσω διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κακή χρήση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.
4. Συμφωνείτε ρητά με τις μεταβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα ΣΤ.

Ζ. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

1. Η Ενότητα Ζ αυτή ορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης των δεδομένων μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλίζουν πως συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, αναφορικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών.
2. Οι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτόν ή για τους σκοπούς αυτούς.
3. Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις της Ενότητας Ζ αυτής, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα: - στο βαθμό που υποχρεούμαστε να πράξουμε κάτι τέτοιο από το νόμο· - σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι τα έγγραφα ενδέχεται να σχετίζονται με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία και - προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου).

Η. Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

1. Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις προκειμένου να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων.
2. Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (οι οποίοι προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και από τείχος προστασίας).
3. Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας θα προστατεύονται με τεχνολογία κρυπτογράφησης.
4. Αναγνωρίζετε πως η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου είναι εγγενώς μη ασφαλής και πως δεν έχουμε τη δυνατότητα να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου.

Θ. Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική περιστασιακά, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Οφείλετε να ελέγχετε τη σελίδα αυτή ανά διαστήματα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις όποιες αλλαγές στην πολιτική αυτή. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην πολιτική αυτή μέσω email ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

Ι. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Η παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών υπόκειται στα ακόλουθα:
1. την πληρωμή ενός τέλους και
2. την παροχή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτοποίησής σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως δεχόμαστε φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου σας επικυρωμένο από συμβολαιογράφο, καθώς και ένα πρωτότυπο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας που θα αναφέρει την τρέχουσα διεύθυνσή σας).
Μπορούμε να αποκρύψουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να σταματήσουμε την όποια επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για λόγους που σχετίζονται με το μάρκετινγκ. Στην πράξη, συνήθως είτε θα συμφωνήσετε ρητά εκ των προτέρων για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για σκοπούς μάρκετινγκ, είτε θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ.

IA. Ιστότοποι τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες για ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

ΙΒ. Ενημέρωση πληροφοριών

Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς οφείλουν να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

ΙΓ. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Cookie ονομάζεται ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν φυλλομετρητή και αποθηκεύεται από τον φυλλομετρητή. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που ο φυλλομετρητής ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή. Τα cookie μπορεί να είναι είτε «μόνιμα» cookies ή cookies «συνεδρίας»: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από έναν φυλλομετρητή και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης αυτή. Ένα cookie συνεδρίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου σύνδεσης του χρήστη, όταν το πρόγραμμα του φυλλομετρητή είναι κλειστό. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά κάποιον χρήστη, όμως οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies. Χρησιμοποιούμε τόσο cookies συνεδρίας, όσο και μόνιμα cookies στον ιστότοπό μας.

1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας και οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτά αναφέρονται παρακάτω:

- χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το Adwords στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίσουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο / παρακολουθεί τους χρήστες καθώς περιηγούνται στον ιστότοπο / επιτρέπει τη χρήση ενός καλαθιού αγορών στον ιστότοπο / βελτιώνει τη χρηστικότητα του ιστότοπου / αναλύει τη χρήση του ιστότοπος / διαχειρίζεται τον ιστότοπο / αποτρέπει την απάτη και βελτιώνει την ασφάλεια του ιστότοπου / εξατομικεύει τον ιστότοπο για κάθε χρήστη / στοχεύει διαφημίσεις που μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένους χρήστες.

2. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές σάς δίνουν τη δυνατότητα να αρνηθείτε να δεχτείτε cookies—για παράδειγμα:

- στον Internet Explorer (έκδοση 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookie χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ρυθμίσεις παράκαμψης χειρισμού cookie, κάνοντας κλικ στα «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Για προχωρημένους».
- στον Firefox (έκδοση 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies, κάνοντας κλικ στα «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό», από το αναπτυσσόμενο μενού και αποεπιλέγοντας «Αποδοχή cookies από ιστότοπους» και
- στον Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies μεταβαίνοντας στο μενού "Προσαρμογή και έλεγχος" και κάνοντας κλικ στις "Ρυθμίσεις", "Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων" και "Ρυθμίσεις περιεχομένου". Στη συνέχεια, επιλέοντας "Αποκλεισμός ιστοτόπων από τη ρύθμιση τυχόν δεδομένων κάτω από την επικεφαλίδα «Cookies».

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων. Σε περίπτωση που μπλοκάρετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.

3. Μπορείτε να διαγράψετε cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:

- στον Internet Explorer (έκδοση 10), πρέπει να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο αρχεία cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες για να το πράξετε αυτό στη διεύθυνση http://support.microsoft.com/kb/278835).
- στον Firefox (έκδοση 24), μπορείτε να διαγράψετε cookies κάνοντας κλικ στα «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο», στη συνέχεια επιλέγοντας «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό», κάνοντας κλικ στην «Εμφάνιση cookies» και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην «Κατάργηση όλων των cookies ” και
- στον Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookie μεταβαίνοντας στο μενού "Προσαρμογή και έλεγχος" και κάνοντας κλικ στις "Ρυθμίσεις", "Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων" και "Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης" και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Διαγραφή cookie και άλλων δεδομένων ιστότοπου και προσθηκών" πριν κάνετε κλικ στην επιλογή "Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης".

4. Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.
 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ:X